Szolgáltatásaink


Statikai tervezés:

Az általában előforduló épületszerkezetekre és műtárgyakra. Néhány a gyakorlatban és praxisunkban ritkán előforduló tervezési feladatra jogosultságunk ellenére azért nem adunk ajánlatot , mert éppen a ritka előfordulás miatt ezekre nem specializálódtunk, a gyakorlati tapasztalat és gyorsabb reagálás más ebben gyakorlottabb kollégáknál már adott. Ilyen esetben segítünk megfelelő szakembert ajánlani elsősorban a tervezési helyszín közeléből.( Ilyen esetek lehetnek pl.: hidak, speciális toronyszerkezetek, speciálisabb mélyépítési és víztelenítési feladatok, ragasztott fa és feszített vasbeton tartók, különlegesebb dinamikai vizsgálatok stb. )

A Magyar Mérnöki Kamara besorolása alapján vezető tervező végezheti az alábbiakat:

- vezető tervezői hatáskörbe tartozó épületek, építmények szerkezeteinek és alapozásának tervezése.

- Épületnek nem minősülő építmények önálló teljes körű tervezése (ép. eng. tervezés is ).

- Ipari és mezőgazdasági épületek tartószerkezeti átalakítása, megerősítése, helyreállításának tervezése, ha az nem jár funkció , homlokzat és alaprajzi változással.

- Bontási és állapot felmérési tervek készítése korlátozás nélkül. (kivéve védett épületetek ahol építész is szükséges )

Tervezői művezetés:

Tulajdonképpen a tervezéshez kapcsolódó opcionális lehetőség, ha kivitelező, felelős műszaki vezető vagy építtető igényli. Célja a terv szerinti megvalósulás segítése, helyszíni instrukciókkal, vázlatokkal, továbbá várható kisebb módosítások gyors elvégzése naplóbejegyzéssel. Megbízásos jogviszony.

Műszaki ellenőrzés:

Jogosultságunk van általános magasépítési műszaki ellenőrzésre, de elsősorban meglévő statikai tervek alapján a szerkezetépítés ellenőrzésére vállalkozunk szívesen. Így lehetőség van akár a generál műszaki ellenőr akár az építtető megbízásával ilyen jellegű munkába bekapcsolódni. A műszak ellenőrzés célja a terv szerint előírt paraméterek betartatása a kivitelezővel egy megállapodás szerinti sűrűséggel végrehajtott helyszíni ellenőrzési rendszerben, szúrópróbaszerűen vagy előre meghatározott lényeges építési fázisokban. Építési naplóban dokumentálva.

Statikai szakvélemény, tanulmány , állásfoglalás:

Károsodott épületszerkezetek vizsgálata egyszerű vagy különböző részletességű szinten. ( Utóbbiakhoz más szakértők vagy speciális laborvizsgálatok is szükségesek lehetnek.) A részletességi fokozat alapján más és más a vizsgálat pontosság valószínűségi szintje. Megbízás jellegű jogviszony melynek célja a károsodott szerkezet meghibásodási okának vagy lehetséges okainak feltárása és javaslat a megoldási alternatívákra amely nem jelent kivitelezésre alkalmas kiviteli tervet csak elvi megoldást. Bírósági perre szánt anyagok készítésére ill. más kamarai tag tervének véleményezésére nem vállalkozunk.

Ingatlan értékbecslés:

Részlegesen kapcsolódik az építőiparhoz és áttételesen az épületek szerkezetéhez , ezért is vettük fel a tevékenységeink közé. A leendő vásárló általában az első 3-5 szempont közé sorolja a szerkezeti állapotot és bővítési lehetőségeket, így e tekintetben némi plusz információval tudunk szolgálni. Természetesen ez nem statikai szakvéleménnyel kiegészített értékbecslést jelent, csak néhány olyan szempont felvetését amely segíthet a további lépésekben, döntésekben.

 

 
info@r-terv.hu